Oferta

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Wychowania w duchu wartości  i zasad wiary katolickiej. Kolorowe, przestronne sale wyposażone są w liczne zabawki i pomoce edukacyjne. Dzieci od samego początku wprowadzane są w świat kodowania dzięki zastosowaniu mat „Kodowanie  na dywanie”.  Do realizacji zajęć dydaktycznych wykorzystujemy nowoczesne technologie – dywan interaktywny. Osoby pracujące w przedszkolu to nauczyciele z pasją o kwalifikacjach do pracy z dziećmi.

 

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

 

  • interesujące zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dostosowane do potrzeb i wieku
    dziecka
  • zajęcia logopedyczne
  • katechezę, w czasie której dziecko zaprzyjaźni się z Panem Jezusem
  • język angielski
  • warsztaty plastyczne
  • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami tańca
  • „Anielskie Kuchcikowanie”
  • „Eksperymenty w Aniołkowie”

 

Otwarci jesteśmy na wszelkie propozycje rodziców!