Oferta

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Wychowania w duchu wartości i zasad wiary katolickiej.

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

 

 • interesujące zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dostosowane do potrzeb i wieku
  dziecka
 • zajęcia logopedyczne
 • katechezę, w czasie której dziecko zaprzyjaźni się z Panem Jezusem
 • język angielski każdego dnia
 • warsztaty plastyczne „Arteterapia”
 • warsztaty techniczne EKO-DEKO
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami tańca
 • rytmikę
 • „Anielskie Kuchcikowanie”
 • „Eksperymenty w Aniołkowie”

 

Otwarci jesteśmy na wszelkie propozycje rodziców!